Airborne clan

Odkazy

..:: Czech Vietcong 2 Fan Page ::..

EGA clan site

Novinky

Novinky

Úvod

                  Původní garda.

       

                                                       101st Airborne

101 byla poprvé aktivována v campu Clayborne 23.7.1918 při mobilizaci pro první světovou válku jako pěší divize.Nikdy během války nebyla plně vyzbrojena ani vycvičena.Na konci války byla demobilizována(11.12.1918). V červnu 1921 byla opět vytvořena v rámci vytváření rezerv.Po většinu času byla spíše administrativní a to až do druhé sv.války.

V roce 1940 začala armáda testovat shazování pěších jednotek na padácích.Testy ve Fort Benningu dopadly dobře a velení armády začalo formovat výsadkové prapory a regimenty.První dvě výsadkové divize byly 101 a 82.V roce 1942 začal výcvik křičících orlů ve Fort Benningu.Nejprve cvičili výsadkáři a kluzákové jednotky odděleně ale od roku 1943 cvičí jako jeden celek.V červenci byla divize prohlášena za připravenou a 15 srpna byla aktivována 101 a 82 vzdušná výsadková divize.V září se přesunuje blíže k válce do Anglie. 6 června 1944 provedla 101 noční a denní výsadek v Normandii při operaci Chicago/overlord.

Dvanáctého téhož měsíce dobyla divize Carentan.20 července se vrací lodí do Anglie.17 září byl proveden výsadek poblíž Sonu,Eerde a Heeswijku při operaci Market-garden.Osmnáctého obsazují Eindhoven(největší město osvobozené výsadkáři).Po dalších bojích byla divize 26 listopadu převelena do týlu ve Francii a 19 prosince se vrátila zpět do bojů.byla převelena do Bastogne v rámci operace Bastard. 16 ledna 1945 byla opět převelena do Francie.Od 2 dubna do 4 května bojovala divize v Německu.8 května okupovala Sel lam See v Rakousku a 31 července byla přesunuta do Auxerre odkud začalo odesílání zpět do USA.30 listopadu 1945 byla divize ve Francii deaktivována.

101. výsadková divize byla aktivována opět v roce 1950 jako výcviková jednotka v Camp Breckinridge v Kentucky. V roce 1954 byla znovu reaktivována ve Fort Jackson v Jižní Carolině a v roce 1956 byla 101 převedena do Fort Campbell v Kentucky aby byla přebudována na bojovou divizi. Zároveň byl však snížen počet mužů a množství výbavy. Od září přes listopad roku 1957 byly na rozkaz prezidenta Dwight D. Eisenhowera části divize rozmístěny v Little Rock v Arkansasu za účelem prosazení rozsudku federálního soudu během krize v Little Rock.

Vietnam

101ní začala sloužit ve Vietnamu v létě 29.července 1965, když byla její 1.brigáda dopravena do země. "Brigáda hasičů" byla povolána do Vietnamu jako nástupce 173.výsadkové brigády, která vlivem válečné eskalace v zemi zůstala a "Orlí brigáda" byla zapojena do bojů stejným způsobem ve II CTZ (Corps Tactical Zone). V květnu r.1967 byla 1.brigáda připojena k Task Force "Oregon" (Task Force byla provizorní síla o velikosti divize, založená na ochranu jižních částí I CTZ, tolerující soustředění U.S. námořní pěchoty v severní části bojové zóny, která dohlížela na DMZ (Demilitarizovaná Zóna) a zamezovala vzrůstajícímu pronikání NVA na jih. Další jednotky TF byly 3.brigáda 25.pěší divize a 196.brigáda lehké pěchoty).

V prosinci 1967 byl narychlo do země dopraven zbytek celé 101ní divize, po odkladech způsobených zapojením některých praporů jako ochrana při nepokojích v Detroitu a Michiganu. Rok 1968 ale pro 101ní neznamenal počátek nasazení divize jako celku. Divize se zúčastnila bojů ofenzivy TET a její prapory jsou nasazovány všude na problémových místech. Například do téměř měsíční bitvy o město Hue, ve které se bojovalo o každou ulici, stejně jako v Song Be a nebo osvobození přepadené americké ambasády v Saigonu. V polovině srpna byla velká část 101. dopravena do údolí A Shau pro operaci "Somerset Plain", která vyhnala nepřátele do Laosu a zajistila spousty materiálu.

V září se divize konečně shromáždila na různých místech III CTZ. Následujícího roku 1969 se divize vrací do údolí A Shau, aby zastavila zásobování nepřátelských jednotek přes hranice. Bitva o Ap Bia, neboli o kótu 937 se brzy stala známou jako bitva o "Hamburger Hill". 101ní zde po utrpění hrozivých ztrát dne 20.května zajistila masu hory. Výsadková divize trpěla permanentním nedostatkem parašutisticky kvalifikovaného personálu a nikdy nedosahovala plného stavu. Důvodem bylo nahrazování ztrát lidmi z nevýsadkových jednotek, trvalý nedostatek výsadkářů a ke zhoršení situace navíc docházelo vlivem odlivu kvalifikovaného personálu na pomoc doplnění stavu 173tí brigády.

Proto bylo rozhodnuto přeměnit 101ní výsadkovou na aeromobilní divizi, jako 1. jízdní. Oblast akcí během r.1969 a 1970 se soustředila kolem podpory občanských operací v programu Pacifikace. Nejdůležitější test konceptu vzdušné-mobility přišel v únoru 1971 během operace LAM SON 719. Během této operace podporovala 101ní vietnamské síly v jejich útoku přes Laoskou hranici. 101ní divize zůstala ve Vietnamu až do svého návratu domů v únoru 1972 a stala se tak jednou z nejdéle sloužících jednotek v zemi. "Křičící Orli" se vrátili do svého tradičního domova ve Ft.Campbell, kde zůstali až do dnes, už jen jako armádní aeromobilní divize.

Když konvenční jednotky bojovaly více či méně zbytečně, jen kvůli působení v této oblasti, nebo přímo dávaly najevo odpor k pokračování v boji, nebylo neobvyklé, že byli povoláni výsadkáři, aby se zapojili do bojů. Schopnost výsadkářů reagovat a rychle se přesouvat vzduchem nebo helikoptérou, jejich přizpůsobivost v měnících se taktických situacích, jejich drsná agresivita s postojem "All the way" - "všemi způsoby" jako součást výsadkářské tajemnosti bylo to, co zachránilo situaci v mnohých tvrdých bojích v džungli, bažině, porostech a horách Vietnamu. 1ní a 3tí brigáda byly vyznamenány nejvyšším "Presidentským Vyznamenáním Jednotky" a oceněním "Chrabré Jednotky" a spousty dalších divizních jednotek přijaly podobné Americké a Vietnamské ocenění i ocenění za zásluhy v civilních záležitostech.

     

 


                                       

 

 

EGA clan site